גלישה בטוחה תורמת לאוירה נעימה.

בית ספר בסימן גלישה בטחוה במהלך השבועות האחרונים מחנכות הכיתות העבירו שיעורים מגוונים וחוויתים בנושא גלישה בטוחה ברשתות החברתיות . השיעורים הסבירו אודות הסכנות , יתרונות , חסרונות, התרומה וכמובן הדרך לפעול באופן יעיל ונכון ברשתות .

התלמידים הבינו מושגים שונים כגון חרם חוסר כבוד אלימות מילולית וכדומה דברים שבפועל יכולים לבוא לידי ביטוי ברשתות השונות. 

ולאחר מכן , הועברו הרצאות לשכבות הגיל השונות – למידה משמעותית זה כאן. 

שתמיד נדע לגלוש בבטיחות ובזהירות

הגדרות כלליות כניסה למערכת