ערך השמחה

פורים מזמן הרבה שמחה שיעורים מגוונים בנושא. יש צבעוניות דמיות מגוונות מהחג ולמידה תוך הנאה וצחוק. 

שיעורים בבית ספרינו עם אוירה פורימית:

1. אמירים חינוך חברתי ערכי-בהדרכת ענבל  שעשועי צילום.

2. פעילות קבוצתית לפורים ג/1 בהנחיית המחנכת שרון 

3. ציפי המחנכת  של ג/2 שיעור על פורים.

 

"משנכנס אדר מרבים בשמחה"

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת