הגינה של שוש

הגינה של שוש – חלומו של כל ילד ביהושע גן. זהו מקום להתרעננות בלמידה בו לומדים על הטבע וגם עובדים את האדמה שותלים מנקשים עשבים ועוד דברים מגוונים. שוש מותיקי הישוב ומורה שנים ארוכות ביהושע גן נותנת מזמנה ומלמדת את הילדים על הטבע ופלאי הבריאה.

והפעם התמונות מבצע מיוחד הצלת גיאופיטים עם רשות שמורת הטבע. אז בטח אתם שאולים את עצמכם גיאוו ..מה?? אילו הם צמחים בעלי בצל פקעת או שורש מעובה – הילדים מסייעים ועוזרים לצומח.